Ochrana majetku před vytopením

Hlavním přínosem systému Vodostop je ochrana zabezpečené nemovitosti před vytopením v důsledku havárie na rozvodu vody. K tomu Vodostop využívá sledování okamžitého průtoku a sledování objemu vody odebrané bez přerušení. Jakmile jeden z ukazatelů překročí uživatelem nastavený limit, Vodostop automaticky uzavře ventil na přívodu vody a zabrání tak vzniku dalších škod, které by jinak přitékající voda způsobila.

Ochrana systémem Vodostop zahrnuje:

 • havárie vodovodních rozvodů v bytových a nebytových prostorech,
 • prasklé přívody vodovodních baterií, sprchy, WC,
 • prasklé přívody spotřebičů (myčky, pračky, zásobníky TUV apod.),
 • protékající toalety,
 • a další.

Ochrany před vytopením Vodostop dosahuje součinností tří částí:

 • vodoměru s pulsním výstupem, který průběžně měří odběr vody a předává informace o množství odebrané vody,
 • řídící jednotky, která vyhodnocuje přicházející informace a v případě detekování havárie ji signalizuje (akusticky a vizuálně) a dá pokyn k uzavření přívodu vody,
 • kulového ventilu s elektropohonem, který se v případě havárie na pokyn řídící jednotky uzavře.

Jak tedy řídící jednotka detekuje havárii?

Funkce č. 1 – objem vody bez přerušení odběru

Havárie je typická trvajícím odběrem vody, který bez lidského zásahu nepřestane. Řídící jednotka proto sleduje množství vody, které je odebráno bez přerušení. Jakmile toto množství překročí uživatelem nastavený limit, považuje to řídící jednotka za příznak havárie. Pokud kdykoliv dojde k přerušení odběru vody, počítadlo odebraného množství se vynuluje. Například běžná domácnost typicky spojitě neodebere více vody, než je objem vany (200 až 300 litrů), v případě sprchy pak 50 až 100 litrů. Vodostop tak zajistí, že v případě havárie do objektu nevytečou desítky kubíků vody, ale pouze nastavené množství.

Je třeba vzít v úvahu, že jistý objem vody obsahují samotné vodovodní rozvody. Pokud tedy dojde k havárii a Vodostop po odebrání nastaveného množství uzavře přívodní ventil, voda v rozvodech bude mít samozřejmě tendenci vytéct. Konkrétní objem vody uniklé z rozvodů tak bude záviset i na místě havárie apod., například při havárii na bojleru může uniknout značně množství vody, ovšem pořád nebude dosahovat hodnot mnoha kubíků.

Druhá poznámka se pak týká úmyslného abnormálního odběru vody. Když se chystáte například napustit bazén, Vodostop by již po chvíli signalizoval havárii. Proto je uživateli umožněno (opakovaným) stiskem tlačítka Blokování na 8 až 24 hodin zablokovat funkce Vodostopu. Po uběhnutí nastavené doby (nebo stiskem tlačítka Reset) Vodostop automaticky znovu začne hlídat. Více se můžete dočíst v návodu.

Funkce č. 2 – okamžitý vysoký průtok

Aby v případě větší havárie nedošlo k odběru celého množství nastaveného u Funkce č. 1, je Vodostop vybaven sledováním okamžitého průtoku. Jakmile se průtok zvýší nad limit nastavený uživatelem, je během několika sekund signalizována havárie a uzavře se přívod vody. Do objektu tak vyteče jen mizivé množství vody.

Funkce č. 3 – trvalé úniky

Vodostop je kromě výše uvedených funkcí pro detekci havárií většího rozsahu vybaven i unikátní schopností detekovat trvalé úniky vody, jako jsou protékající WC, puštěné kohoutky apod. Ačkoliv má tato funkce smysl především pro úsporu vody, může posloužit i k odhalení poruch na vodovodních rozvodech (od výše průtoku 12 litrů za hodinu).

Kontakt

Logo Vodostop
Vodostop prodává:
Firemní údaje:
 • IČ: 28630092
 • DIČ: CZ28630092
 • Spisová značka: Krajský soud v Ostravě,
  oddíl C, vložka 35700
 • Bankovní spojení: Fio banka a.s.
 • Číslo účtu: 2500126506 / 2010
Další informace
Kdo mi Vodostop namontuje?