Popis systému Vodostop

Vodostop je elektronické bezpečnostní zařízení, které v případě hávárie na vodovodních rozvodech zabrání vzniku větších škod tím, že uzavře přívod vody do chráněného objektu. Kromě této ochranné funkce dokáže Vodostop detekovat menší úniky vody, jako jsou protékající WC nebo dlouhodobě puštěné kohoutky, a přináší tak i úsporu nákladů na vodné a stočné.

Standardní Vodostop Mono se skládá ze tří součástí:

 • vodoměru s pulsním výstupem,
 • řídící jednotky (dodávané v rozvodnici s jističem), která vyhodnocuje data z vodoměru,
 • kulového ventilu s elektropohonem, který na základě pokynu řídící jednotky v případě havárie automaticky uzavře přívod vody a zabrání tak vzniku větších škod.

Po montáži a nastavení Vodostop nikterak neomezuje běžný provoz v zabezpečené nemovitosti.

Řídící jednotka

Řídící jednotka vyhodnocuje informace dodávané vodoměrem. Řídící jednotku je možné dle požadavků zákazníka např. napojit na systém centrální ochrany, doplnit o SMS bránu, či vybavit přepínáním doby slabého a silného odběru.

Tento multimediální obsah vyžaduje novější verzi Adobe Flash Player.

Získat Adobe Flash player

Vodoměr s elektronickým výstupem

Vodoměr Sensus 420 s HRI Vodoměr s elektronickým výstupem (generátorem impulsů) slouží jako zdroj dat o průtoku vody pro řídící jednotku. Vodoměr se montuje na přívodní potrubí co nejblíže za fakturační vodoměr. Pro správnou funkci systému Vodostop je nutné instalovat vodoměr na vodorovné potrubí. Při montáži na svislé potrubí může být funkce zařízení nespolehlivá. Vodoměr monitoruje průtok vody potrubím, který pak vyhodnocuje řídící jednotka a podle uživatelského nastavení jej povoluje jako běžný odběr, nebo zastavuje jako odběr havarijní. Součástí vodoměru je kabel pro připojení k řídící jednotce.

Pro rozměr potrubí DN 20 (tj. ¾" závit) standardně dodáváme bytové vodoměry ENBRA EV I s impulsním výstupem, pro rozměry DN 25 až DN 40 (tj. 1" až 1½") pak vodoměry Sensus 420 s HRI jednotkou pro generování impulsů. Pro přírubové připojení obvykle dodáváme vodoměr Sensus MeiStream Plus se systémem HRI Mei. Vyjma bytového vodoměru ENBRA mohou být uvedené vodoměry umístěny i do vodoměrné šachty, neboť jsou odolné vůči zaplavení vodou. Dokumentaci ke všem používaným vodoměrům naleznete v sekci Ke stažení.

Uzavírací ventil

Třetím a neméně důležitým konstrukčním prvkem systému Vodostop je uzavírací ventil. Instaluje se na přívodní potrubí za fakturační vodoměr a vodoměr Vodostopu. Vyhodnotí-li řídící jednotka odběr vody jako únik nebo havárii, uzavírací ventil na její pokyn automaticky zavře přívod vody do vodovodních rozvodů a zabrání tak možným škodám na majetku, které by jinak vytékající voda způsobila.

Kulový ventil s elektropohonem

Vodostop dodáváme standardně s dvoudílnými kulovými ventily, vyrobenými z nerez oceli a vybavenými elektropohonem Jexme. Jsou v dispozici ve světlostech DN 20 až DN 50 (závit ¾" až 2") a ve variantách na 230V a 24V AC pro umístění např. do vodoměrné šachty.

Dodávané kulové ventily se vyznačují těmito vlastnostmi:

 • Odolnost proti vodnímu kameni a usazeninám.
 • Vysoký koeficient průtočnosti (Kv) - důležité pro budovy s větším odběrem či nízkým tlakem vody.
 • Odběr proudu pouze při otevírání/zavírání - možnost napájení ze záložního zdroje (UPS).
 • Krytí IP67 - odolnost proti prachu a zaplavení vodou (např. vodoměrná šachta v období tání sněhu).
 • Manuální ovládání při výpadku napájení.
 • Nerezová ocel - vhodná pro styk s pitnou vodou.

Mezipřírubová klapka s elektropohonem

Klapka funguje na stejném principu jako kulový kohout, pouze se při uzavírání či otevírání neotáčí provrtanou koulí, ale plochým diskem. Mezipřírubové klapky používáme u Vodostopu pro přírubová připojení od rozměru DN 50 výše. Výhodou oproti přírubovým variantám kulových ventilů je nižší cena klapek.

Vodostop bez ventilu (signalizační)

V případech, kdy není přípustné nechat Vodostop uzavírat přívod vody, je možné dodat jej bez ventilu. Při výskytu havárie či úniku vody pak Vodostop pouze uvědomí obsluhu (např. SMS zprávou nebo jiným signálem). Tato situace se týká například budov s hydranty, jež jsou napájeny z rozvodu pitné vody. V případě havárie či úniku vody by Vodostop uzavřel i přívod vody do hydrantů. A v případě požáru by Vodostop odběr z hydrantů vyhodnotil jako havárii a automaticky by znemožnil potřebné hašení.

Speciální variantu Vodostopu bez ventilu a se speciálně upraveným softwarem představuje Vodostop pro hydranty. V budovách, které mají vodu do hydrantů vedenou zvláštními rozvody, je možné celou větev těchto rozvodů osadit speciálním Vodostopem. Ten pak již při malém odběru vody z hydrantů ohlásí tento fakt příslušným osobám, které se tak ihned dozvědí o úniku vody z požárního rozvodu nebo o začátku hašení v případě požáru.

Instruktážní video

Kontakt

Logo Vodostop
Vodostop prodává:
Firemní údaje:
 • IČ: 28630092
 • DIČ: CZ28630092
 • Spisová značka: Krajský soud v Ostravě,
  oddíl C, vložka 35700
 • Bankovní spojení: Fio banka a.s.
 • Číslo účtu: 2500126506 / 2010
Další informace
Kdo mi Vodostop namontuje?