Úspora vody - snížení nákladů

Ačkoliv hlavním přínosem Vodostopu je ochrana před vytopením, další důležitá schopnost spočívá v úspoře vody. Úspory pak mohou být dvojího druhu - jednak odhalení drobných úniků, jako jsou protékající WC, a jednak zabránění únikům vody většího rozsahu (puštěné kohouty, havárie apod.).

Díky svým schopnostem detekovat úniky splňuje Vodostop podmínky pro získání kreditu v hodnocení udržitelnosti budov dle standardu BREEAM.

Trvalé úniky

Vodostop mimo své funkce ochrany před vytopením obsahuje navíc unikátní schopnost detekovat trvalé úniky vody, jako jsou protékající WC, zapomenuté puštěné kohoutky apod. V případě zjištění takovéhoto úniku Vodostop dle typu řídící jednotky buď pouze signalizuje únik, nebo podobně jako u ochrany před vytopením uzavře přívod vody. Standardně dodáváme jednotky, které přívod vody uzavřou. Pro technologické provozy, kde by zastavení vody kvůli malým únikům mohlo způsobit větší škody, doporučujeme nasadit Vodostop pouze se signalizací úniku. Při objednávce systému Vodostop prosím vždy uveďte, zda chcete malé úniky pouze signalizovat.


Havárie a velké úniky vody

Při havárii jsou škody způsobené vodou obvykle mnohonásobně větší než cena uniklé vody. Při dnešních cenách vody ovšem náklady na vodu představují významné částky, které navíc obvykle nejsou hrazeny z pojištění. Z příkladu mnoha našich zákazníků víme, že havárie mohou způsobit úniky vody až v řádu stovek kubíků. Ani u menších úniků, jako je prasklá zahradní hadice, které si v deštivém období nikdo nevšimne, nejsou náklady nízké. Nákladům na uniklou vodu zabrání Funkce č. 1 – objem vody bez přerušení odběru, která již po úniku nastaveného množství (např. 200 litrů) uzavře přívod vody.


BREEAM

Zařízení Vodostop splňuje podmínky pro získání kreditu v hodnocení budov dle standardu BREEAM International 2013 (kapitola Wat 03 Water leak detection and prevention).

Kontakt

Logo Vodostop
Vodostop prodává:
Firemní údaje:
  • IČ: 28630092
  • DIČ: CZ28630092
  • Spisová značka: Krajský soud v Ostravě,
    oddíl C, vložka 35700
  • Bankovní spojení: Fio banka a.s.
  • Číslo účtu: 2500126506 / 2010
Další informace
Kdo mi Vodostop namontuje?