Oběhové čerpadlo Grundfos poruchy

Oběhové čerpadlo Grundfos poruchy

Oběhová čerpadla jsou v dnešní době nezbytnou součástí moderních půdorysů domů a budov. Tyto čerpadla jsou zodpovědná za garantování průtoku vody v celém zařízení. Mezi jednu z nejznámějších značek oběhových čerpadel na trhu patří Grundfos. Bylo by však naivní si myslet, že tato zařízení jsou bezchybná a nikdy nedojde k žádné poruše. Proto dnes diskutujeme o možných poruchách oběhového čerpadla Grundfos a o tom, jak se jim vyhnout.

1. Příčiny poruch oběhového čerpadla Grundfos:

Zablokování rotoru:

 • Porucha se může objevit, pokud se rotor zarazí nebo se nedostatečně pohybuje, tzn. má nízkou frekvenci otáček než by měl. To může být způsobeno vniknutím cizího tělesa do čerpadla či při dlouhém provozu za nevhodných podmínek.
 • Další příčinou se může stát nevhodné mazání hřídele, což také způsobuje zablokování a následné selhání motoru.

Koroze:

 • Porucha může nastat, pokud dochází k vysokému obsahu kyslíku v kapalině, takže dochází k jejímu žíravému působení na kovový povrch. Pokud se voda dostane do motorového úseku, způsobí ve spojení s kyslíkem korozní účinek a hmota se také může ucpat, takže se oběhové čerpadlo dohání k poruše.
 • Další příčinou koroze může být špatný výběr materiálu pro výrobu čerpadla. Například kromě uhlíkové oceli byl použit méně odolný materiál, který je mnohem méně odolný proti korozi.

2. Časté potíže s funkcí oběhového čerpadla Grundfos

V oblasti oběhových čerpadel Grundfos se mohou často vyskytnout problémy. Při identifikaci a řešení potíží je nejdůležitější znát příčinu.

Následující seznam uvádí některé běžné problémy, se kterými se můžete setkat při použití oběhových čerpadel Grundfos a možné způsoby, jak je vyřešit:

 • Nízký nebo žádný průtok – zkontrolujte, zda čerpadlo běží a není zablokováno nebo nainstalováno proti proudu. Také byste měli zkontrolovat, zda nejsou utěsnění nebo ventily ucpané.
 • Zvuky nebo vibrace – příčinou problému mohou být nainstalované nebo uvolněné části, nevyvážené rotory nebo opotřebené ložiska. Dbejte na to, aby byly části instalovány správně a pravidelně je udržujte.
 • Zkrat nebo porucha motoru – takové problémy mohou být způsobeny například napěťovým špicem, které poškodí obvod motoru. V tomto případě se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

3. Řešení poruch oběhového čerpadla Grundfos

Jednou z nejběžnějších poruch oběhového čerpadla Grundfos vytvořeného pro topení a chlazení je utěsnění spojky. Pokud pozorujete neobvyklé zvuky nebo vytékající vodu z čerpadla, může to být způsobeno poškozeným utěsněním spojky. V takových případech by měla být spojka okamžitě vyměněna. Zde je postup, jak na to.

1. Odřízněte napájení: Odpojte všechny připojené elektrické zdroje a vypněte hlavní vypínač.
2. Odpojte potrubí: Pomocí klíče odpojte potrubí vedoucí do a z čerpadla. Pokud je to třeba, může být také odstraněno potrubí mezi dvěma čerpadly.
3. Vyjměte šrouby: Odklopte kryt čerpadla a vyjměte šrouby držící spojku.
4. Odmontujte spojku: Odpojte spojovací kusy a vyjměte poškozenou spojku. Pro novou spojku zajistěte stejnou velikost a typ.
5. Namontujte novou spojku: Upevněte novou spojku v odpovídajícím pořadí a namontujte šrouby držící spojku.
6. Opět propojte potrubí: Vložte své potrubí zpět do úhlového čerpadla a utáhněte své utahovací matice na místě.

Další porucha, která by mohla nastat u oběhového čerpadla Grundfos, je zablokování ventilu. Pokud zjistíte, že se vaše čerpadlo nepohybuje, když je zapnuto, může to být způsobeno zablokovaným ventilem. Následující postup vám ukáže, jak se s tímto problémem vyrovnat.

1. Vypněte napájení: Odpojte veškeré připojené elektrické zdroje a vypněte hlavní vypínač.
2. Zkontrolujte ventily: Zkontrolujte svůj ventil zda není zablokovaný. (Pokud se tento krok ukáže jako nadbytečný, pokračujte krokem 3.)
3. Vyčistěte ventil: Vypusťte vodu z potrubí a odšroubujte ventil z místa. Čistěte ventil pomocí vysavače a štětců, kontrolujte vnitřní součástky a extra čistěte ventily – a nechte prostředí klidné.
4. Opětovné sestavení: Zamontujte ventil zpět na své místo a zapněte vodu. Poté proveďte poslední úpravy a zkontrolujte, že vaše zařízení běží a plní svůj účel.

4. Technické odstraňování defektů oběhového čerpadla Grundfos

První metoda technického odstraňování defektů oběhového čerpadla Grundfos je kontrola a čištění sacích a tlačných ventilů. Tyto ventily jsou zodpovědné za správný tok kapaliny v čerpadle a mohou se snadno ucpat prachem, nečistotami nebo jinými cizími látkami. Pokud jsou ventily znečištěné, mohou způsobovat špatnou funkci čerpadla a vést k výpadku. Pro čištění a kontrolování sacích a tlačných ventilů postupujte následovně:

 • Odpojte čerpadlo od zdroje elektrické energie a vypusťte vodu ze systému.
 • Odemkněte a odstraňte kryt ventilů a vyjměte ventily ze svých pozic.
 • Prohlédněte ventily a očistěte je od nečistot pomocí měkkého hadříku a vody.
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily správně umístěny a zda nejsou poškozeny.
 • Ujistěte se, že jsou ventily těsné.
 • Připojte ventily na svá místa a připevněte kryt ventilů zpět.

Druhá metoda technického odstraňování defektů oběhového čerpadla Grundfos je kontrola a výměna ložisek. Ložiska jsou důležitou součástí čerpadla, které umožňují rotoru pohybovat se po stálé ose. Pokud jsou ložiska opotřebená nebo poškozená, mohou způsobit hluk, vibrace a dokonce selhání motoru. Pokud zjistíte, že jsou ložiska vadná, postupujte následovně:

 • Odpojte čerpadlo od zdroje elektrické energie a vypusťte vodu ze systému.
 • Odemkněte kryt a opatrně odstraňte rotor z čerpadla.
 • Vyjměte poškozená ložiska ze svých pozic a umístěte nová ložiska na jejich místa.
 • Ujistěte se, že jsou nová ložiska správně umístěna a zpevněna.
 • Připevněte rotor zpět do čerpadla a připevněte kryt zpět.

Po dokončení těchto úkonů zkontrolujte správnou funkci čerpadla a zapněte jej, pokud se vše zdá být v pořádku. Pokud problémy přetrvávají nebo se zhoršují, kontaktujte odborníka na opravy čerpadel Grundfos. Závěrem je tedy možné konstatovat, že oběhová čerpadla Grundfos jsou velmi kvalitní a spolehlivá zařízení s vysokou účinností a dlouhou životností. I přesto se však mohou vyskytnout různé poruchy, které je třeba řešit co nejrychleji, aby nedošlo k vážnějším škodám na zařízení. Je proto důležité dodržovat pravidelnou údržbu a průběžně kontrolovat chod čerpadla, abychom předešli jakýmkoli nežádoucím situacím. Pokud narazíte na nějakou závadu, mějte na paměti, že odborná oprava je nutností.

Podobné příspěvky