55 1" PS (pracovný) 6 bar ; Max. (maximálny) 15 bar nie ležatá nádoba áno

55 1" PS (pracovný) 6 bar ; Max. (maximálny) 15 bar nie ležatá nádoba áno