Kanalizační potrubí 20 kg 48+100x60 160 2542 98.53