Kanalizační potrubí 200 kg 130x100 30 1" 1" 3593 87.1