Kanalizační potrubí DN průtokového potrubí (mm) 160